Tel: : +48 691 403 348
E-mail : info@kcc.pl

Korepox EH 2350

    Home ProduktKorepox EH 2350

Korepox EH 2350

Farba dwuskładnikowa, samogruntująca, oparta na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne.
Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże.
Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18 C i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC). Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych.
Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

Karta charakterstyki EH2350

MSDS EH 2350 PTA
MSDS EH 2350 PTB

Opis

KOREPOX EH2350

– możliwość aplikacji i utwardzania w temperaturach obniżonych do -180C

– doskonała odporność na działanie wody morskiej i produktów ropopochodnych

– doskonała odporność na zachlapanie, zwilżenie i opary kwasów i zasad

– bardzo wysoka adhezja do powierzchni stalowej

– wysoka odporność powłok na uszkodzenia mechaniczne

– toleruje gorzej przygotowaną powierzchnie

– krótkie czasy schnięcia i utwardzania

– niska emisja LZO do atmosfery

Parametry produktu

Kolor 9002 / 1135 / 1128
Pojemność PTA: 14,4 L + PTB: 3,6
Waga kompletu 23,5 Kg